I'm in love with the selfish guy. / ISHANG
HAHAHA! Like ng like si manliligaw sa lahat ng post ko. Ang kyut! XD

HAHAHA! Like ng like si manliligaw sa lahat ng post ko. Ang kyut! XD

Posted 8/30/12 - 01:06am | iamishtarr, personal, ako, akin po,